Annebergs centrum

ETT KVARTER SOM STÄRKER
ÄLVSåKERSVÄGEN

”Södra kvarteret” erbjuder service i bottenvåningen mot Älvsåkersvägen och stärker tätortens karaktär mot vägen. Inåt kvarteret sänks höjderna, bilarna hålls i utkanten av kvarteret och karaktären som helhet påminner om kvarteren norr om vägen.

GESTALTNINGSPROGRAM

OMRÅDESANALYS & FÖRUTSÄTTNINGAR

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NY BEBYGGELSE

PLANIDÉ

MÖTESPLATSER

SÖDRA KVARTERET

GDPR

Den 25maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och i och med detta så sker förändringar gällande hur personinformation får behandlas. Vi vill därmed säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och schysst sätt.

Som ett led i vårt arbete med att anpassa oss till GDPR så anpassar vi även vi våra policies angående personuppgiftshantering enligt GDPR.

Ta gärna del av detta och har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss.